Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2224(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0032/2016

Arutelud :

PV 09/05/2016 - 15
CRE 09/05/2016 - 15

Hääletused :

PV 10/05/2016 - 6.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0211

Protokoll
Esmaspäev, 9. mai 2016 - Strasbourg

15. Ühtekuuluvuspoliitika ELi mägipiirkondades - Uued territoriaalse arengu vahendid ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 - Ühtekuuluvuspoliitika rakendamise kiirendamine (arutelu)
CRE

Raport ühtekuuluvuspoliitika kohta ELi mägipiirkondades [2015/2279(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

Raport uute territoriaalse arengu vahendite kohta ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020: integreeritud territoriaalsed investeeringud ning kogukonna juhitud kohalik areng [2015/2224(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000070/2016), mille esitas(id) Iskra Mihaylova REGI-komisjoni nimel komisjonile: Ühtekuuluvuspoliitika rakendamise kiirendamine (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016)

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Iliana Iotova ja Ruža Tomašić tutvustasid raporteid.

Iskra Mihaylova esitas küsimuse.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Sõna võtsid Michaela Šojdrová (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Franc Bogovič fraktsiooni PPE nimel, Constanze Krehl fraktsiooni S&D nimel, Mirosław Piotrowski fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Monika Vana fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Olaf Stuger fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Daniel Buda, Liliana Rodrigues, Matthijs van Miltenburg, Josu Juaristi Abaunz, Isabella Adinolfi, Philippe Loiseau, Konstantinos Papadakis, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Julia Reid, Lambert van Nistelrooij, Mercedes Bresso, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Bill Etheridge, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Olaf Stuger, Joachim Zeller, Jens Nilsson, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Maria Spyraki, Monika Smolková, Jan Olbrycht, Viorica Dăncilă, Julie Ward, Michela Giuffrida ja Csaba Molnár.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Richard Howitt, Maria Grapini ja Victor Negrescu.

Sõna võtsid Karmenu Vella, Iliana Iotova ja Ruža Tomašić.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—    Iskra Mihaylova REGI-komisjoni nimel ühtekuuluvuspoliitika kiirema rakendamise kohta (2016/2550(RSP)) (B8-0562/2016) .

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.5.2016 protokollipunkt 6.810.5.2016 protokollipunkt 6.6 ja 11.5.2016 protokollipunkt 7.4.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika