Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2224(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0032/2016

Keskustelut :

PV 09/05/2016 - 15
CRE 09/05/2016 - 15

Äänestykset :

PV 10/05/2016 - 6.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0211

Pöytäkirja
Maanantai 9. toukokuuta 2016 - Strasbourg

15. Koheesiopolitiikka EU:n vuoristoalueilla - Koheesiopolitiikan 2014–2020 uudet alueellisen kehittämisen välineet - Koheesiopolitiikan täytäntöönpanon vauhdittaminen (keskustelu)
CRE

Mietintö koheesiopolitiikasta EU:n vuoristoalueilla [2015/2279(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

Mietintö aiheesta ”Koheesiopolitiikan 2014–2020 uudet alueellisen kehittämisen välineet: yhdennetyt alueelliset investoinnit ja paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet” [2015/2224(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000070/2016) Iskra Mihaylova REGI-valiokunnan puolesta komissiolle: Koheesiopolitiikan täytäntöönpanon vauhdittaminen (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016)

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Iliana Iotova ja Ruža Tomašić esittelivät mietinnöt.

Iskra Mihaylova esitteli kysymyksen.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Michaela Šojdrová (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Franc Bogovič PPE-ryhmän puolesta, Constanze Krehl S&D-ryhmän puolesta, Mirosław Piotrowski ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Monika Vana Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Olaf Stuger ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Daniel Buda, Liliana Rodrigues, Matthijs van Miltenburg, Josu Juaristi Abaunz, Isabella Adinolfi, Philippe Loiseau, Konstantinos Papadakis, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Julia Reid, Lambert van Nistelrooij, Mercedes Bresso, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Bill Etheridge, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Olaf Stuger, Joachim Zeller, Jens Nilsson, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Maria Spyraki, Monika Smolková, Jan Olbrycht, Viorica Dăncilă, Julie Ward, Michela Giuffrida ja Csaba Molnár.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias, Richard Howitt, Maria Grapini ja Victor Negrescu.

Puheenvuorot: Karmenu Vella, Iliana Iotova ja Ruža Tomašić.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Iskra Mihaylova REGI-valiokunnan puolesta koheesiopolitiikan täytäntöönpanon vauhdittamisesta (2016/2550(RSP)) (B8-0562/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.5.2016, kohta 6.8, istunnon pöytäkirja 10.5.2016, kohta 6.6 ja istunnon pöytäkirja 11.5.2016, kohta 7.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö