Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2224(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0032/2016

Debatten :

PV 09/05/2016 - 15
CRE 09/05/2016 - 15

Stemmingen :

PV 10/05/2016 - 6.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0211

Notulen
Maandag 9 mei 2016 - Straatsburg

15. Het cohesiebeleid in de berggebieden van de EU - Nieuwe instrumenten voor territoriale ontwikkeling in het cohesiebeleid 2014-2020 - Versnelde tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid (debat)
CRE

Verslag over het cohesiebeleid in de berggebieden van de EU [2015/2279(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

Verslag over nieuwe instrumenten voor territoriale ontwikkeling in het cohesiebeleid 2014-2020: geïntegreerde territoriale investeringen (ITI) en door de gemeenschap aangestuurde lokale ontwikkeling (CLLD) [2015/2224(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000070/2016) van Iskra Mihaylova, namens de Commissie REGI, aan de Commissie: Een versnelde tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016)

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Iliana Iotova en Ruža Tomašić leiden de verslagen in

Iskra Mihaylova licht de vraag toe.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Michaela Šojdrová (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Franc Bogovič, namens de PPE-Fractie, Constanze Krehl, namens de S&D-Fractie, Mirosław Piotrowski, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, en Monika Vana, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Daniel Buda, Liliana Rodrigues, Matthijs van Miltenburg, Josu Juaristi Abaunz, Isabella Adinolfi, Philippe Loiseau, Konstantinos Papadakis, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Julia Reid, Lambert van Nistelrooij, Mercedes Bresso, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Bill Etheridge, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Olaf Stuger, Joachim Zeller, Jens Nilsson, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Maria Spyraki, Monika Smolková, Jan Olbrycht, Viorica Dăncilă, Julie Ward, Michela Giuffrida en Csaba Molnár.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, Richard Howitt, Maria Grapini en Victor Negrescu.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella, Iliana Iotova en Ruža Tomašić.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Iskra Mihaylova, namens de Commissie REGI, over een versnelde tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid (2016/2550(RSP)) (B8-0562/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.8 van de notulen van 10.5.2016, punt 6.6 van de notulen van 10.5.2016 en punt 7.4 van de notulen van 11.5.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid