Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2224(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0032/2016

Dezbateri :

PV 09/05/2016 - 15
CRE 09/05/2016 - 15

Voturi :

PV 10/05/2016 - 6.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0211

Proces-verbal
Luni, 9 mai 2016 - Strasbourg

15. Politica de coeziune în regiunile montane ale UE - Noi instrumente de dezvoltare teritorială în politica de coeziune 2014-2020 - Accelerarea implementării politicii de coeziune (dezbatere)
CRE

Raport referitor la politica de coeziune în regiunile montane ale UE [2015/2279(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

Raport referitor la noile instrumente de dezvoltare teritorială în politica de coeziune 2014-2020: investițiile teritoriale integrate (ITI) și dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) [2015/2224(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000070/2016) adresată de Iskra Mihaylova, în numele Comisiei REGI, adresată Comisiei: Accelerarea implementării politicii de coeziune (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016)

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Iliana Iotova și Ruža Tomašić și-au prezentat rapoartele.

Iskra Mihaylova a dezvoltat întrebarea.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Au intervenit: Michaela Šojdrová (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Franc Bogovič, în numele Grupului PPE, Constanze Krehl, în numele Grupului S&D, Mirosław Piotrowski, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, și Monika Vana, în numele Grupului Verts/ALE.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Olaf Stuger, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, Daniel Buda, Liliana Rodrigues, Matthijs van Miltenburg, Josu Juaristi Abaunz, Isabella Adinolfi, Philippe Loiseau, Konstantinos Papadakis, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Julia Reid, Lambert van Nistelrooij, Mercedes Bresso, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Bill Etheridge, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Olaf Stuger, Joachim Zeller, Jens Nilsson, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Maria Spyraki, Monika Smolková, Jan Olbrycht, Viorica Dăncilă, Julie Ward, Michela Giuffrida și Csaba Molnár.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias, Richard Howitt, Maria Grapini și Victor Negrescu.

Au intervenit: Karmenu Vella, Iliana Iotova și Ruža Tomašić.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—    Iskra Mihaylova , în numele Comisiei REGI , referitoare la accelerarea punerii în aplicare a politicii de coeziune (2016/2550(RSP)) (B8-0562/2016) .

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.8 al PV din 10.5.2016, punctul 6.6 al PV din 10.5.2016 și punctul 7.4 al PV din 11.5.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate