Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2224(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0032/2016

Rozpravy :

PV 09/05/2016 - 15
CRE 09/05/2016 - 15

Hlasovanie :

PV 10/05/2016 - 6.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0211

Zápisnica
Pondelok, 9. mája 2016 - Štrasburg

15. Politika súdržnosti v horských oblastiach EÚ – Nové nástroje územného rozvoja v rámci politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 – Urýchlenie vykonávania politiky súdržnosti (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o politike súdržnosti v horských oblastiach EÚ [2015/2279(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

Správa o nových nástrojoch územného rozvoja v rámci politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020: integrované územné investície a miestny rozvoj vedený komunitou [2015/2224(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000070/2016), ktorú položila Iskra Mihaylova, v mene výboru REGI, pre Komisiu: Zrýchlenie vykonávania politiky súdržnosti (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016)

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Iliana Iotova a Ruža Tomašić uviedli svoje správy.

Iskra Mihaylova rozvinula otázku.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Michaela Šojdrová (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Franc Bogovič v mene skupiny PPE, Constanze Krehl v mene skupiny S&D, Mirosław Piotrowski v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL a Monika Vana v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Olaf Stuger v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Daniel Buda, Liliana Rodrigues, Matthijs van Miltenburg, Josu Juaristi Abaunz, Isabella Adinolfi, Philippe Loiseau, Konstantinos Papadakis, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Julia Reid, Lambert van Nistelrooij, Mercedes Bresso, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Bill Etheridge, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Olaf Stuger, Joachim Zeller, Jens Nilsson, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Maria Spyraki, Monika Smolková, Jan Olbrycht, Viorica Dăncilă, Julie Ward, Michela Giuffrida a Csaba Molnár.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Richard Howitt, Maria Grapini a Victor Negrescu.

V rozprave vystúpili: Karmenu Vella, Iliana Iotova a Ruža Tomašić.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Iskra Mihaylova, v mene výboru REGI, o zrýchlení uplatňovania politiky súdržnosti (2016/2550(RSP)) (B8-0562/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.8 zápisnice zo dňa 10.5.2016, bod 6.6 zápisnice zo dňa 10.5.2016 a bod 7.4 zápisnice zo dňa 11.5.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia