Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2224(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0032/2016

Debatter :

PV 09/05/2016 - 15
CRE 09/05/2016 - 15

Omröstningar :

PV 10/05/2016 - 6.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0211

Protokoll
Måndagen den 9 maj 2016 - Strasbourg

15. Sammanhållningspolitiken i EU:s bergsregioner - Nya territoriella utvecklingsverktyg i sammanhållningspolitiken 2014–2020 - Ett snabbare genomförande av sammanhållningspolitiken (debatt)
CRE

Betänkande om sammanhållningspolitiken i EU:s bergsregioner [2015/2279(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

Betänkande om nya territoriella utvecklingsverktyg i sammanhållningspolitiken 2014–2020: integrerade territoriella investeringar och lokalt ledd utveckling [2015/2224(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000070/2016) från Iskra Mihaylova, för REGI-utskottet, till kommissionen: Ett snabbare genomförande av sammanhållningspolitiken (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016)

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Iliana Iotova och Ruža Tomašić redogjorde för betänkandena.

Iskra Mihaylova utvecklade frågan.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Michaela Šojdrová (föredragande av yttrande från EMPL-utskottet), Franc Bogovič för PPE-gruppen, Constanze Krehl för S&D-gruppen, Mirosław Piotrowski för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, och Monika Vana för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Daniel Buda, Liliana Rodrigues, Matthijs van Miltenburg, Josu Juaristi Abaunz, Isabella Adinolfi, Philippe Loiseau, Konstantinos Papadakis, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Julia Reid, Lambert van Nistelrooij, Mercedes Bresso, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Bill Etheridge, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Olaf Stuger, Joachim Zeller, Jens Nilsson, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Maria Spyraki, Monika Smolková, Jan Olbrycht, Viorica Dăncilă, Julie Ward, Michela Giuffrida och Csaba Molnár.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Richard Howitt, Maria Grapini och Victor Negrescu.

Talare: Karmenu Vella, Iliana Iotova och Ruža Tomašić.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Iskra Mihaylova, för utskottet REGI, om ett snabbare genomförande av sammanhållningspolitiken (2016/2550(RSP)) (B8-0562/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.8 i protokollet av den 10.5.2016, punkt 6.6 i protokollet av den 10.5.2016 och punkt 7.4 i protokollet av den 11.5.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy