Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 9. května 2016 - Štrasburk

16. Dopad plynovodu Nord Stream 2 na trh s plynem v oblasti zemí EHS (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Dopad plynovodu Nord Stream 2 na trh s plynem v oblasti zemí EHS (2016/2703(RSP))

Miguel Arias Cañete (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Jerzy Buzek za skupinu PPE, Flavio Zanonato za skupinu S&D, Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR, Morten Helveg Petersen za skupinu ALDE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Peter Eriksson za skupinu Verts/ALE, Barbara Kappel za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Gunnar Hökmark, Jeppe Kofod, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Krišjānis Kariņš, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Edward Czesak, Bendt Bendtsen a Zbigniew Kuźmiuk.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

Vystoupili: Janusz Korwin-Mikke, aby zvednutím modré karty položil otázku Zbigniewu Kuźmiukovi, který na otázku odpověděl, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini a Adam Szejnfeld.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krzysztof Hetman, Tunne Kelam, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Eleftherios Synadinos, András Gyürk a Ivo Vajgl.

Vystoupil Miguel Arias Cañete.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí