Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 9. mai 2016 - Strasbourg

16.  Nord Stream 2 mõju Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonna gaasiturule (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Nord Stream 2 mõju Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonna gaasiturule (2016/2703(RSP))

Miguel Arias Cañete (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Jerzy Buzek fraktsiooni PPE nimel, Flavio Zanonato fraktsiooni S&D nimel, Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel, Morten Helveg Petersen fraktsiooni ALDE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Peter Eriksson fraktsiooni Verts/ALE nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Gunnar Hökmark, Jeppe Kofod, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Krišjānis Kariņš, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Edward Czesak, Bendt Bendtsen ja Zbigniew Kuźmiuk.

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

Sõna võtsid Janusz Korwin-Mikke, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Zbigniew Kuźmiuk, kes vastas sellele, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini ja Adam Szejnfeld.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Krzysztof Hetman, Tunne Kelam, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Eleftherios Synadinos, András Gyürk ja Ivo Vajgl.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika