Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 9. toukokuuta 2016 - Strasbourg

16. Nord Stream 2 -hankkeen vaikutus kaasumarkkinoihin Keski- ja Itä-Euroopassa (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Nord Stream 2 -hankkeen vaikutus kaasumarkkinoihin Keski- ja Itä-Euroopassa (2016/2703(RSP))

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Jerzy Buzek PPE-ryhmän puolesta, Flavio Zanonato S&D-ryhmän puolesta, Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta, Morten Helveg Petersen ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Peter Eriksson Verts/ALE-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Gunnar Hökmark, Jeppe Kofod, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Krišjānis Kariņš, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Edward Czesak, Bendt Bendtsen ja Zbigniew Kuźmiuk.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Puheenvuorot: Janusz Korwin-Mikke, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Zbigniew Kuźmiuk vastasi, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini ja Adam Szejnfeld.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Krzysztof Hetman, Tunne Kelam, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Eleftherios Synadinos, András Gyürk ja Ivo Vajgl.

Miguel Arias Cañete käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö