Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. május 9., Hétfő - Strasbourg

16. Az Északi Áramlat 2 hatása a közép-kelet-európai régió gázpiacára (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Bizottság nyilatkozata: Az Északi Áramlat 2 hatása a közép-kelet-európai régió gázpiacára (2016/2703(RSP))

Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Jerzy Buzek, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Flavio Zanonato, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Zdzisław Krasnodębski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Morten Helveg Petersen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Peter Eriksson, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Zoltán Balczó, független, Gunnar Hökmark, Jeppe Kofod, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Krišjānis Kariņš, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Edward Czesak, Bendt Bendtsen és Zbigniew Kuźmiuk.

ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

Felszólal: Janusz Korwin-Mikke, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Zbigniew Kuźmiuk, aki válaszol arra, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini és Adam Szejnfeld.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Krzysztof Hetman, Tunne Kelam, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Eleftherios Synadinos, András Gyürk és Ivo Vajgl.

Felszólal: Miguel Arias Cañete.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat