Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2016 m. gegužės 9 d. - Strasbūras

16. Dujotiekio „Nordstream 2“ poveikis dujų rinkai EEB regione (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: Dujotiekio „Nordstream 2“ poveikis dujų rinkai EEB regione (2016/2703(RSP))

Miguel Arias Cañete (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Jerzy Buzek PPE frakcijos vardu, Flavio Zanonato S&D frakcijos vardu, Zdzisław Krasnodębski ECR frakcijos vardu, Morten Helveg Petersen ALDE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Peter Eriksson Verts/ALE frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, Zoltán Balczó, nepriklausomas Parlamento narys, Gunnar Hökmark, Jeppe Kofod, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Krišjānis Kariņš, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Edward Czesak, Bendt Bendtsen ir Zbigniew Kuźmiuk.

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Janusz Korwin-Mikke (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Zbigniew Kuźmiuk, pastarasis į jį atsakė), Henna Virkkunen, Massimiliano Salini ir Adam Szejnfeld.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Krzysztof Hetman, Tunne Kelam, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Eleftherios Synadinos, András Gyürk ir Ivo Vajgl.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete.

Diskusijos baigtos.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika