Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2016. gada 9. maijs - Strasbūra

16. Projekta "Nord Stream 2" ietekme uz Centrāleiropas un Austrumeiropas gāzes tirgu (debates)
CRE

Komisijas paziņojums: Projekta "Nord Stream 2" ietekme uz Centrāleiropas un Austrumeiropas gāzes tirgu (2016/2703(RSP)).

Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Jerzy Buzek PPE grupas vārdā, Flavio Zanonato S&D grupas vārdā, Zdzisław Krasnodębski ECR grupas vārdā, Morten Helveg Petersen ALDE grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Peter Eriksson Verts/ALE grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Gunnar Hökmark, Jeppe Kofod, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Krišjānis Kariņš, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Edward Czesak, Bendt Bendtsen un Zbigniew Kuźmiuk.

SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Janusz Korwin-Mikke, uzdodot zilās kartītes jautājumu Zbigniew Kuźmiuk, kas uz to atbildēja, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini un Adam Szejnfeld.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Krzysztof Hetman, Tunne Kelam, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Eleftherios Synadinos, András Gyürk un Ivo Vajgl.

Uzstājās Miguel Arias Cañete.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika