Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 9 mei 2016 - Straatsburg

16. Gevolgen van Nordstream 2 voor de gasmarkt in de EEG-regio (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Gevolgen van Nordstream 2 voor de gasmarkt in de EEG-regio (2016/2703(RSP))

Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Jerzy Buzek, namens de PPE-Fractie, Flavio Zanonato, namens de S&D-Fractie, Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, Morten Helveg Petersen, namens de ALDE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Peter Eriksson, namens de Verts/ALE-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Gunnar Hökmark, Jeppe Kofod, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Krišjānis Kariņš, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Edward Czesak, Bendt Bendtsen en Zbigniew Kuźmiuk.

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Janusz Korwin-Mikke, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Zbigniew Kuźmiuk, die hierop ingaat, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini en Adam Szejnfeld.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Hetman, Tunne Kelam, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Eleftherios Synadinos, András Gyürk en Ivo Vajgl.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid