Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 9 maja 2016 r. - Strasburg

16. Wpływ gazociągu Nord Stream 2 na rynek gazu w Europie Środkowo-Wschodniej (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Wpływ gazociągu Nord Stream 2 na rynek gazu w Europie Środkowo-Wschodniej (2016/2703(RSP))

Miguel Arias Cañete (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Jerzy Buzek w imieniu grupy PPE, Flavio Zanonato w imieniu grupy S&D, Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, Morten Helveg Petersen w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego, Peter Eriksson w imieniu grupy Verts/ALE, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Gunnar Hökmark, Jeppe Kofod, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Krišjānis Kariņš, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Edward Czesak, Bendt Bendtsen i Zbigniew Kuźmiuk.

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Janusz Korwin-Mikke, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Zbigniewowi Kuźmiukowi, który udzielił odpowiedzi, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini i Adam Szejnfeld.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman, Tunne Kelam, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Eleftherios Synadinos, András Gyürk i Ivo Vajgl.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete.

Debata została zamknięta.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności