Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 9 mai 2016 - Strasbourg

16.  Impactul proiectului Nord Stream 2 asupra pieței gazului din regiunea ECE (dezbatere)
Stenograma

Declarație a Comisiei: Impactul proiectului Nord Stream 2 asupra pieței gazului din regiunea ECE (2016/2703(RSP))

Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Jerzy Buzek, în numele Grupului PPE, Flavio Zanonato, în numele Grupului S&D, Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, Morten Helveg Petersen, în numele Grupului ALDE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Peter Eriksson, în numele Grupului Verts/ALE, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, Gunnar Hökmark, Jeppe Kofod, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Krišjānis Kariņš, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Edward Czesak, Bendt Bendtsen și Zbigniew Kuźmiuk.

A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă

Au intervenit: Janusz Korwin-Mikke, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Zbigniew Kuźmiuk, care a răspuns, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini și Adam Szejnfeld.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Krzysztof Hetman, Tunne Kelam, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Eleftherios Synadinos, András Gyürk și Ivo Vajgl.

A intervenit Miguel Arias Cañete.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate