Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2532(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000052/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000052/2016 (B8-0365/2016)

Keskustelut :

PV 09/05/2016 - 17
CRE 09/05/2016 - 17

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Maanantai 9. toukokuuta 2016 - Strasbourg

17. Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyys ravintola-alalla ja vähittäiskaupassa (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullisesti vastattava kysymys (O-000052/2016) Alain Cadec PECH-valiokunnan puolesta komissiolle: Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljittäminen ravintolatoiminnassa ja vähittäismyynnissä (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016)

Linnéa Engström esitteli kysymyksen.

Karmenu Vella (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Gabriel Mato PPE-ryhmän puolesta, Ulrike Rodust S&D-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marco Affronte EFDD-ryhmän puolesta, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Sofia Ribeiro ja Ricardo Serrão Santos.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Notis Marias, Norica Nicolai ja Nicola Caputo.

Karmenu Vella käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävästä päätöslauselmaesityksestä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.5.2016, kohta 9.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö