Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0224(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0142/2016

Keskustelut :

PV 09/05/2016 - 18
CRE 09/05/2016 - 18

Äänestykset :

PV 10/05/2016 - 6.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0208

Pöytäkirja
Maanantai 9. toukokuuta 2016 - Strasbourg

18. EU:n ja Liberian välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus *** - EU:n ja Mauritanian välinen kalastuskumppanuussopimus: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *** (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta [2015/0224(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista neljän vuoden ajanjaksoksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta [12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

Jarosław Wałęsa ja Gabriel Mato esittelivät suositukset.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jordi Sebastià (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Siegfried Mureşan (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ignazio Corrao (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Francisco José Millán Mon PPE-ryhmän puolesta, Ulrike Rodust S&D-ryhmän puolesta, Czesław Hoc ECR-ryhmän puolesta, Norica Nicolai ALDE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta, Linnéa Engström Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Coburn EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Renata Briano, Clara Eugenia Aguilera García ja José Blanco López.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Notis Marias ja Werner Kuhn.

Puheenvuorot: Karmenu Vella, Jarosław Wałęsa ja Gabriel Mato.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.5.2016, kohta 6.3 ja istunnon pöytäkirja 12.5.2016, kohta 6.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö