Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0224(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0142/2016

Debatten :

PV 09/05/2016 - 18
CRE 09/05/2016 - 18

Stemmingen :

PV 10/05/2016 - 6.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0208

Notulen
Maandag 9 mei 2016 - Straatsburg

18. Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en Liberia *** - Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Mauritanië: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie *** (debat)
CRE

Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Liberia en van het protocol voor de tenuitvoerlegging daarvan [2015/0224(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië voor een periode van vier jaar [12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

Jarosław Wałęsa en Gabriel Mato lichten de aanbeveling toe.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jordi Sebastià (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Siegfried Mureşan (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Ignazio Corrao (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Francisco José Millán Mon, namens de PPE-Fractie, Ulrike Rodust, namens de S&D-Fractie, Czesław Hoc, namens de ECR-Fractie, Norica Nicolai, namens de ALDE-Fractie, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, Linnéa Engström, namens de Verts/ALE-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Renata Briano, Clara Eugenia Aguilera García en José Blanco López.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Notis Marias en Werner Kuhn.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella, Jarosław Wałęsa en Gabriel Mato.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 12.5.2016 en punt 6.4 van de notulen van 12.5.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid