Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0224(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0142/2016

Debatter :

PV 09/05/2016 - 18
CRE 09/05/2016 - 18

Omröstningar :

PV 10/05/2016 - 6.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0208

Protokoll
Måndagen den 9 maj 2016 - Strasbourg

18. Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan EU och Liberia *** - Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Mauretanien: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning *** (debatt)
CRE

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Liberia och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet [2015/0224(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien för en period om fyra år [12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

Jarosław Wałęsa och Gabriel Mato redogjorde för sina rekommendationer.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Jordi Sebastià (föredragande av yttrande från DEVE-utskottet), Siegfried Mureşan (föredragande av yttrande från BUDG-utskottet), Ignazio Corrao (föredragande av yttrande från DEVE-utskottet), Francisco José Millán Mon för PPE-gruppen, Ulrike Rodust för S&D-gruppen, Czesław Hoc för ECR-gruppen, Norica Nicolai för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Linnéa Engström för Verts/ALE-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Renata Briano, Clara Eugenia Aguilera García och José Blanco López.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Notis Marias och Werner Kuhn.

Talare: Karmenu Vella, Jarosław Wałęsa och Gabriel Mato.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 12.5.2016 och punkt 6.4 i protokollet av den 12.5.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy