Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Понеделник, 9 май 2016 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Изказване на председателя по случай 9 май
 3.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 4.Състав на Парламента
 5.Състав на политическите групи
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 8.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 9.Писмени декларации (член 136 от Правилника за дейността на ЕП)
 10.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 11.Внесени документи
 12.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 13.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 14.Ред на работа
 15.Политика на сближаване в планинските райони на ЕС - Нови инструменти за териториално развитие в рамките на политиката на сближаване за периода 2014 – 2020 г. - Ускоряване на изпълнението на политиката на сближаване (разискване)
 16.Въздействие на „Северен поток 2“ върху пазара на газ в региона на Централна и Източна Европа (разискване)
 17.Проследимостта на рибните продукти и продуктите от аквакултури в заведенията за хранене и търговията на дребно (разискване)
 18.Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Либерия *** - Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Мавритания: възможности за риболов и финансово участие *** (разискване)
 19.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Подобряване на сътрудничеството в спешни случаи за откриване на изчезнали деца и подобряване на механизмите за предупреждение при случаи с деца в държавите – членки на ЕС (писмена декларация)
 Приложение 2 - Диабет (писмена декларация)
Протокол (181 kb) Присъствен списък (58 kb) Приложение 1 (13 kb) Приложение 2 (12 kb) 
 
Протокол (226 kb) Присъствен списък (36 kb)    
 
Протокол (297 kb) Присъствен списък (68 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност