Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Mandag den 9. maj 2016 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Déclaration du Président à l'occasion du 9 mai
 3.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 4.Parlamentets sammensætning
 5.De politiske gruppers sammensætning
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 8.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 9.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 136)
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 11.Modtagne dokumenter
 12.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 13.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 14.Arbejdsplan
 15.Samhørighedspolitik i EU's bjergområder - Nye territoriale udviklingsredskaber i samhørighedspolitikken 2014-2020 - Fremskyndelse af gennemførelsen af samhørighedspolitikken (forhandling)
 16.Nord Stream 2-projektets konsekvenser for gasmarkedet i Central- og Østeuropa (forhandling)
 17.Sporbarhed for fiske- og akvakulturprodukter i restaurant- og detailhandelsektoren (forhandling)
 18.Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Liberia *** - Fiskerimuligheder og finansiel modydelse i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Mauretanien *** (forhandling)
 19.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Forbedring af hastesamarbejdet om at finde truede, savnede børn og om forbedring af børnealarmmekanismer i EU's medlemsstater (skriftlig erklæring)
 Bilag 2 - Diabetes (skriftlig erklæring)
Protokol (158 kb) Tilstedeværelsesliste (58 kb) Bilag 1 (11 kb) Bilag 2 (11 kb) 
 
Protokol (195 kb) Tilstedeværelsesliste (36 kb)    
 
Protokol (279 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik