Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 9 mei 2016 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter ter gelegenheid van 9 mai
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 4.Samenstelling Parlement
 5.Samenstelling fracties
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 8.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 9.Schriftelijke verklaringen (artikel 136 van het Reglement)
 10.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 11.Ingekomen stukken
 12.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 13.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 14.Regeling van de werkzaamheden
 15.Het cohesiebeleid in de berggebieden van de EU - Nieuwe instrumenten voor territoriale ontwikkeling in het cohesiebeleid 2014-2020 - Versnelde tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid (debat)
 16.Gevolgen van Nordstream 2 voor de gasmarkt in de EEG-regio (debat)
 17.Traceerbaarheid van visserij- en aquacultuurproducten in restaurants en de detailhandel (debat)
 18.Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en Liberia *** - Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Mauritanië: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie *** (debat)
 19.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
 Bijlage 1 - Verbetering van noodprocedures voor samenwerking bij het terugvinden van vermiste kinderen en de verbetering van alarmeringsmechanismen voor vermiste kinderen in de EU-lidstaten (schriftelijke verklaring)
 Bijlage 2 - Diabetes (schriftelijke verklaring)
Notulen (158 kb) Presentielijst (58 kb) Bijlage 1 (11 kb) Bijlage 2 (10 kb) 
 
Notulen (196 kb) Presentielijst (36 kb)    
 
Notulen (278 kb) Presentielijst (62 kb)    
Juridische mededeling - Privacybeleid