Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 9 maja 2016 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Deklaracja przewodniczącego z okazji 9 maja
 3.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 4.Skład Parlamentu
 5.Skład grup politycznych
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 8.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 9.Oświadczenia pisemne (art. 136 Regulaminu)
 10.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 11.Składanie dokumentów
 12.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 13.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 14.Porządek obrad
 15.Polityka spójności w regionach górskich UE - Nowe narzędzia rozwoju terytorialnego w polityce spójności na lata 2014–2020 - Przyspieszenie wdrażania polityki spójności (debata)
 16.Wpływ gazociągu Nord Stream 2 na rynek gazu w Europie Środkowo-Wschodniej (debata)
 17.Identyfikowalność produktów rybołówstwa i akwakultury w gastronomii i sprzedaży detalicznej (debata)
 18.Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów UE-Liberia *** - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów UE-Mauretania: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa *** (debata)
 19.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Poprawa nadzwyczajnej współpracy przy odnajdywaniu zaginionych dzieci oraz usprawnienia mechanizmów powiadamiania o zaginięciu dziecka w państwach członkowskich Unii Europejskiej (oświadczenie pisemne)
 Załącznik 2 - Cukrzyca (oświadczenie pisemne)
Protokół (159 kb) Lista obecności (58 kb) Załącznik 1 (12 kb) Załącznik 2 (11 kb) 
 
Protokół (224 kb) Lista obecności (36 kb)    
 
Protokół (284 kb) Lista obecności (63 kb)    
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności