Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 9. mája 2016 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie predsedu pri príležitosti 9. mája
 3.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Zloženie politických skupín
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 8.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 9.Písomné vyhlásenia (článok 136 rokovacieho poriadku)
 10.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 11.Predloženie dokumentov
 12.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 13.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 14.Program práce
 15.Politika súdržnosti v horských oblastiach EÚ – Nové nástroje územného rozvoja v rámci politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 – Urýchlenie vykonávania politiky súdržnosti (rozprava)
 16.Vplyv plynovodu Nord Stream 2 na trh s plynom v regióne strednej a východnej Európy (rozprava)
 17.Vysledovateľnosť produktov rybolovu a akvakultúry v oblasti stravovacích služieb a maloobchodu (rozprava)
 18.Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Libériou *** – Dohoda o partnerstve v odvetví rybárstva medzi EÚ a Mauritániou: rybolovné možnosti a finančný príspevok *** (rozprava)
 19.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 – Zlepšenie pohotovostnej spolupráce pri hľadaní nezvestných detí v ohrození života a skvalitnení mechanizmov varovania v prípade zmiznutia detí v členských štátoch EÚ (písomné vyhlásenie)
 Príloha 2 – Diabetes (písomné vyhlásenie)
Zápisnica (157 kb) Prezenčná listina (58 kb) Príloha 1 (11 kb) Príloha 2 (10 kb) 
 
Zápisnica (219 kb) Prezenčná listina (36 kb)    
 
Zápisnica (282 kb) Prezenčná listina (63 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia