Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Måndagen den 9 maj 2016 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen med anledning av den 9 maj
 3.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 4.Parlamentets sammansättning
 5.De politiska gruppernas sammansättning
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 8.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 9.Skriftliga förklaringar (artikel 136 i arbetsordningen)
 10.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 11.Inkomna dokument
 12.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 13.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 14.Arbetsplan
 15.Sammanhållningspolitiken i EU:s bergsregioner - Nya territoriella utvecklingsverktyg i sammanhållningspolitiken 2014–2020 - Ett snabbare genomförande av sammanhållningspolitiken (debatt)
 16.Konsekvenserna av Nord Stream 2 för gasmarknaden i den centrala och östeuropeiska regionen (debatt)
 17.Spårbarhet för fiskeri- och vattenbruksprodukter inom restaurang- och detaljhandelssektorn (debatt)
 18.Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan EU och Liberia *** - Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Mauretanien: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning *** (debatt)
 19.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Förbättrat samarbete i krissituationer för att hitta försvunna barn i fara och förbättrade varningsmekanismer i situationer där barn är inblandade (skriftlig förklaring)
 Bilaga 2 - Diabetes (skriftlig förklaring)
Protokoll (158 kb) Närvarolista (58 kb) Bilaga 1 (11 kb) Bilaga 2 (11 kb) 
 
Protokoll (194 kb) Närvarolista (36 kb)    
 
Protokoll (276 kb) Närvarolista (63 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy