Indiċi 
Minuti
PDF 284kWORD 223k
It-Tnejn, 9 ta' Mejju 2016 - Strasburgu
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Dikjarazzjoni tal-President fl-okkażjoni tad-9 ta' Mejju
 3.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduti preċedenti
 4.Kompożizzjoni tal-Parlament
 5.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 6.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 7.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 8.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 9.Dikjarazzjonijiet bil-miktub (Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura)
 10.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)
 11.Dokumenti mressqa
 12.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)
 13.Azzjonijiet meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 14.Ordni tal-ħidma
 15.Il-politika ta' koeżjoni fir-reġjuni muntanjużi tal-UE - Għodod ġodda għall-iżvilupp territorjali fil-Politika ta' Koeżjoni 2014-2020 - Aċċelerazzjoni tal-implimentazzjoni tal-Politika ta' Koeżjoni (dibattitu)
 16.L-impatt ta' Nord Stream 2 fuq is-suq tal-gass fir-reġjun tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant (dibattitu)
 17.It-traċċabilità tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura fir-ristoranti u l-bejgħ bl-imnut (dibattitu)
 18.Ftehim ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli bejn l-UE u l-Liberja *** - Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn l-UE u l-Mauritania: l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja *** (dibattitu)
 19.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 20.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 21.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Titjib fil-kooperazzjoni ta' emerġenza biex jinstabu tfal neqsin fil-periklu u titjib fil-mekkaniżmi ta' allerta tat-tfal fl-Istati Membri tal-UE (dikjarazzjoni bil-miktub)
 Anness 2 - Id-dijabete (dikjarazzjoni bil-miktub)


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.10.


2. Dikjarazzjoni tal-President fl-okkażjoni tad-9 ta' Mejju

Il-President għamel dikjarazzjoni fl-okkażjoni ta' Jum l-Ewropa u tas-66 anniversarju tad-dikjarazzjoni ta' Robert Schuman.


3. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduti preċedenti

Il-Minuti tas-seduti tad-dati 27 ta' April 2016 u 28 ta' April 2016 ġew approvati.

°
° ° °

Intervent ta': Piernicola Pedicini (il-President għamel xi kjarifiki).


4. Kompożizzjoni tal-Parlament

Philippe De Backer inħatar membru tal-gvern Belġjan.

Il-Parlament ħa nota li, skont l-Artikolu 7(1) tal-Att dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'vot universali dirett, din il-funzjoni hija inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew. Bi qbil mal-Artikolu 3(2) u l-Artikolu 4(1), tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlement innota li l-post tiegħu kien vakanti b'seħħ mit-2 ta' Mejju 2016, u nnotifika lill-awtorità nazzjonali kompetenti.

°
° ° °

L-awtoritajiet kompetenti Belġjani kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Lieve Wierinck minflok Philippe De Backer bħala Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 4 ta' Mejju 2016.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tagħha jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Lieve Wierinck tieħu postha fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u tgawdi mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel tkun għamlet id-dikjarazzjoni li ma għandha ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.

°
° ° °

Janusz Wojciechowski nħatar membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri.

Il-Parlament ħa nota li, skont l-Artikolu 7(1) tal-Att dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'vot universali dirett, din il-funzjoni hija inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew. Bi qbil mal-Artikolu 3(2) u l-Artikolu 4(1), tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlement innota li l-post tiegħu kien vakanti b'seħħ mis-7 ta' Mejju 2016, u nnotifika lill-awtorità nazzjonali kompetenti.


5. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Marcus Pretzell ingħaqad mal-Grupp ENF b'seħħ mid-data 1 ta' Mejju 2016.


6. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-grupp ALDE:

Kumitat ITRE: Lieve Wierinck minflok Philippe De Backer

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina: Lieve Wierinck minflok Philippe De Backer

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


7. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President għamel il-komunikazzjoni segwenti:

ir-rakkomandazzjoni tal-Kumitat IMCO, li ma ssir ebda oġġezzjoni għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni tat-8 ta' April 2016 li jikkoreġi r-Regolament Delegat (UE) 2016/341 fir-rigward ta' regoli tranżizzjonali għal ċerti dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni fejn is-sistemi rilevanti għadhom ma sarux operazzjonali u li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 (2016/2656(DEA)) (B8-0515/2016), ġiet imħabbra fil-plenarja fis-27 ta' April 2016 (punt 8 tal-Minuti ta' 27.4.2016).

Ma tqajmet l-ebda oġġezzjoni għal din ir-rakkomandazzjoni fi żmien 24 siegħa kif stabbilit mill-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

Konsegwentement, din ir-rakkomandazzjoni hija meqjusa approvata u tkun ippubblikata fit-Testi adottati tas-sessjoni tat-Tlieta 10 ta' Mejju 2016.


8. Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-Kumitat JURI bagħat din ir-rettifika ta' test adottat mill-Parlament Ewropew:

Rettifika (P8-TA_PROV(2015)0241(COR1)) għall-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-7 ta' Lulju 2015 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2015/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni kontra prezzijiet inġurjużi ta' bastimenti (kodifikazzjoni) P8_TA-PROV(2015)0241 - (COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD)) - Kumitat JURI

Bi qbil mal-Artikolu 231(4) tar-Regoli ta' Proċedura, din ir-rettifika titqies approvata sakemm fi żmien erbgħa u għoxrin siegħa, grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru ma jitlobx li ssir votazzjoni dwarha.

Ir-rettifika hija disponibbli fuq is-sit Europarl għal kemm iddum din is-sessjoni parzjali.


9. Dikjarazzjonijiet bil-miktub (Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President informa lill-Parlament li d-dikjarazzjonijiet bil-miktub li ġejjin kisbu l-firem tal-maġġoranza tal-Membri li jikkomponu l-Parlament:

Dikjarazzjoni bil-miktub nru 0007/2016 dwar titjib fil-kooperazzjoni ta' emerġenza biex jinstabu tfal neqsin fil-periklu u titjib fil-mekkaniżmi ta' allerta tat-tfal fl-Istati Membri tal-UE mressqa mill-Membri li ġejjin: Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Theodoros Zagorakis, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld u Caterina Chinnici

Dikjarazzjoni bil-miktub nru 0008/2016 dwar dwar id-dijabete mressqa mill-Membri li ġejjin: Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa u Brando Benifei

Konformement mal-Artikolu 136(4) tar-Regoli ta' Proċedura, din id-dikjarazzjoni bil-miktub hija ppubblikata f'dawn il-Minuti, bl-ismijiet tal-firmatarji (Anness 1 tal-Minuti ta' 9.5.2016 u Anness 2 tal-Minuti ta' 9.5.2016).


10. Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar li, flimkien mal-President tal-Kunsill, nhar l-Erbgħa 11 ta' Mejju 2016 se jiffirma l-atti li ġejjin, adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja:

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza ferrovjarja (riformulazzjoni) (00012/2016/LEX - C8-0169/2016 - 2013/0016(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea (riformulazzjoni) (00011/2016/LEX - C8-0168/2016 - 2013/0015(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 881/2004 (00010/2016/LEX - C8-0167/2016 - 2013/0014(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet ta’ dħul u residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għall-finijiet ta’ riċerka, studji, taħriġ, servizz volontarju, skemi ta’ skambju ta’ skulari jew proġetti edukattivi u au pairing (riformulazzjoni) (00018/2016/LEX - C8-0166/2016 - 2013/0081(COD))

- Regolament tal Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u li jissostitwixxi u jħassar id Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2009/371/ĠAI, 2009/934/ĠAI, 2009/935/ĠAI, 2009/936/ĠAI u 2009/968/ĠAI (00019/2016/LEX - C8-0165/2016 - 2013/0091(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet għall-konsumatur u l-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tad-djar, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 (00001/2016/LEX - C8-0163/2016 - 2014/0346(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-garanziji proċedurali għal tfal li huma suspettati jew li huma persuni akkużati fi proċedimenti kriminali (00002/2016/LEX - C8-0162/2016 - 2013/0408(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill sabiex tiġi evitata diversifikazzjoni fil-kummerċ fl-Unjoni Ewropea ta’ ċerti mediċini essenzjali (00005/2016/LEX - C8-0161/2016 - 2014/0165(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1308/2013 u (UE) Nru 1306/2013 fir-rigward tal-iskema ta' għajnuna għall-provvista ta' frott u ħaxix, banana u ħalib fi stabbilimenti edukattivi (00075/2015/LEX - C8-0160/2016 - 2014/0014(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar tnaqqis tal-kontenut tal-kubrit f’ċerti karburanti likwidi (kodifikazzjoni) (00024/2015/LEX - C8-0159/2016 - 2014/0216(COD)).


11. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2016/399 fir-rigward tal-użu tas-Sistema ta’ Dħul/Ħruġ (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))

B'mod konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 304 u 307 tat-Trattat, il- President ser jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill- Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Sistema ta' Dħul/Ħruġ (EES) biex tiġi reġistrata d-dejta dwar id-dħul u l-ħruġ u d-dejta dwar ir-rifjut ta' dħul ta' ċittadini ta' pajjiż terz li jaqsmu l-fruntieri esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u li jiddetermina l-kundizzjonijiet għall-aċċess għall-EES għal raġunijiet ta' infurzar tal-liġi u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 767/2008 u r-Regolament (UE) Nru 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

B'mod konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 304 u 307 tat-Trattat, il- President ser jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill- Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina skont l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 rigward il-modifika ta' konċessjonijiet fl-iskeda tar-Repubblika tal-Kroazja fil-kuntest tal-adeżjoni tagħha mal-Unjoni Ewropea (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE))

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AFET

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar Summit Soċjali Tripartitiku għat-Tkabbir u l-Impjiegi u li tħassar id-Deċiżjoni 2003/174/KE (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP))

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

ECON

2) mill-kumitati parlamentari

2.1) rapporti

- Rapport dwar il-politika ta' koeżjoni fir-reġjuni muntanjużi tal-UE (2015/2279(INI)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

- Rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2010/18/UE tat-8 ta' Marzu 2010 li timplimenta l-Ftehim Qafas rivedut dwar il-leave tal-ġenituri konkluż minn BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP u ETUC u li tħassar id-Direttiva 96/34/KE (2015/2097(INI)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Maria Arena (A8-0076/2016)

- *** Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Liberja u tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2011/36/UE tal-5 ta' April 2011 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu minn perspettiva tal-ġeneru (2015/2118(INI)) - Kumitat FEMM - Rapporteur: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Iżlamika tal-Mauritania għal perjodu ta' erba' snin (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

- * Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2011/16/UE fir-rigward tal-iskambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

2.2) rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-moviment liberu taċ-ċittadini permezz tas-simplifikazzjoni tar-rekwiżiti għall-preżentazzjoni ta' ċerti dokumenti pubbliċi fl-Unjoni Ewropea u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 (14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u li jissostitwixxi u jirrevoka d-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2009/371/ĠAI, 2009/934/ĠAI, 2009/935/ĠAI, 2009/936/ĠAI u 2009/968/ĠAI (14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tad-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet ta' dħul u residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-finijiet ta' riċerka, studji, taħriġ, servizz volontarju, skemi ta' skambji ta' studenti jew proġetti edukattivi u au pairing (riformulazzjoni) (14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)


12. Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsijiet orali għal tweġiba orali li ġejjin tressqu mill-Membri (Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura):

—   (O-000031/2016) imressqa minn Renate Sommer, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini u Matteo Salvini, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: L-indikazzjoni obbligatorja tal-pajjiż ta' oriġini jew tal-post ta' provenjenza għal ċerti prodotti tal-ikel (2016/2583(RSP)) (B8-0363/2016);

—   (O-000070/2016) imressqa minn Iskra Mihaylova, f'isem il-Kumitat DEVE, lill-Kummissjoni: Inħaffu l-implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016);

—   (O-000052/2016) imressqa minn Alain Cadec, f'isem il-Kumitat PECH, lill-Kummissjoni: It-traċċabilità tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura fir-ristoranti u l-bejgħ bl-imnut (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016);

—   (O-000046/2016) imressqa minn Bernd Lange u Pablo Zalba Bidegain, f'isem il-Kumitat INTA, lill-Kummissjoni: UE-Mercosur: It-triq 'il quddiem għan-negozjati kummerċjali tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni (2016/2596(RSP)) (B8-0366/2016);

—   (O-000038/2016) imressqa minn Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kunsill: Segwitu għar-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-11 ta' Frar 2015 dwar ir-rapport tas-Senat tal-Istati Uniti dwar l-użu tat-tortura mis-CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016);

—   (O-000039/2016) imressqa minn Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kummissjoni: Segwitu għar-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-11 ta' Frar 2015 dwar ir-rapport tas-Senat tal-Istati Uniti dwar l-użu tat-tortura mis-CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016);

—   (O-000047/2016) imressqa minn Thomas Händel, f'isem il-Kumitat EMPL, lill-Kummissjoni: Naffrontaw l-inugwaljanzi sabiex tingħata spinta lit-tkabbir ekonomiku inklużiv u sostenibbli fl-UE (2016/2594(RSP)) (B8-0369/2016).


13. Azzjonijiet meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda fir-rigward tar-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjoni parzjali ta' Diċembru II 2015 hija disponibbli fuq is-sit Europarl.


14. Ordni tal-ħidma

L-abbozz ta' aġenda finali tas-seduti plenarji ta' Mejju I 2016 (PE 581.444/PDOJ) tqassam.

°
° ° °

Intervent ta': Olaf Stuger, li ddeplora l-fatt li l-aġenda ma tinkludix diskussjoni dwar ir-referendum Netherlandiż tas-6 ta' April 2016 (il-President wieġeb li din it-talba ġiet irrifjutata fil-Konferenza tal-Presidenti).

Intervent ta': Jean-Luc Schaffhauser.

Intervent ta': David-Maria Sassoli.

°
° ° °

Ġiet proposta l-emenda li ġejja għall-aġenda (Artikolu 152 tar-Regoli ta' Proċedura):

L-Erbgħa

Talba tal-Grupp GUE/NGL sabiex jiġu inklużi, bħala t-tielet punt fl-aġenda ta' waranofsinhar, id-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-progress tat-Turkija fl-issodisfar tar-rekwiżiti tal-pjan direzzjonali tagħha tal-liberalizzazzjoni tal-viża.

Interventi ta': Barbara Spinelli f'isem il-Grupp GUE/NGL, li ġġustifikat it-talba, Rebecca Harms, favur it-talba, u Roberta Metsola, kontra t-talba.

B'VE (181 favur, 92 kontra, 11-il astensjoni), il-Parlament approva t-talba.

Għaldaqstant is-seduta ta' nhar l-Erbgħa se tiġi mtawla sa nofsillejl.

Intervent ta': Rebecca Harms.

°
° ° °

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.


15. Il-politika ta' koeżjoni fir-reġjuni muntanjużi tal-UE - Għodod ġodda għall-iżvilupp territorjali fil-Politika ta' Koeżjoni 2014-2020 - Aċċelerazzjoni tal-implimentazzjoni tal-Politika ta' Koeżjoni (dibattitu)

Rapport dwar il-politika ta' koeżjoni fir-reġjuni muntanjużi tal-UE [2015/2279(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

Rapport dwar għodod ġodda għall-iżvilupp territorjali fil-politika ta' koeżjoni 2014-2020: Investiment Territorjali Integrat (ITI) u Żvilupp Lokali Mmexxi mill-Komunità (CLLD) [2015/2224(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000070/2016) mressqa minn Iskra Mihaylova, f'isem il-Kumitat REGI, lill-Kummissjoni: Inħaffu l-implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016)

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Iliana Iotova u Ruža Tomašić ippreżentaw ir-rapport.

Iskra Mihaylova daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Intervent ta': Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Michaela Šojdrová (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Franc Bogovič f'isem il-Grupp PPE, Constanze Krehl f'isem il-Grupp S&D, Mirosław Piotrowski f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, Younous Omarjee f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Monika Vana f'isem il-Grupp Verts/ALE.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, Olaf Stuger f'isem il-Grupp ENF, Zoltán Balczó Membru mhux affiljat, Daniel Buda, Liliana Rodrigues, Matthijs van Miltenburg, Josu Juaristi Abaunz, Isabella Adinolfi, Philippe Loiseau, Konstantinos Papadakis, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Julia Reid, Lambert van Nistelrooij, Mercedes Bresso, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Bill Etheridge, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Olaf Stuger, Joachim Zeller, Jens Nilsson, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Maria Spyraki, Monika Smolková, Jan Olbrycht, Viorica Dăncilă, Julie Ward, Michela Giuffrida u Csaba Molnár.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo, Notis Marias, Richard Howitt, Maria Grapini u Victor Negrescu.

Interventi ta': Karmenu Vella, Iliana Iotova u Ruža Tomašić.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Iskra Mihaylova, f'isem il-Kumitat REGI, dwar l-aċċelerazzjoni tal-implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni (2016/2550(RSP)) (B8-0562/2016).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.8 tal-Minuti ta' 10.5.2016, punt 6.6 tal-Minuti ta' 10.5.2016 u punt 7.4 tal-Minuti ta' 11.5.2016.


16. L-impatt ta' Nord Stream 2 fuq is-suq tal-gass fir-reġjun tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: L-impatt ta' Nord Stream 2 fuq is-suq tal-gass fir-reġjun tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant (2016/2703(RSP))

Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Jerzy Buzek f'isem il-Grupp PPE, Flavio Zanonato f'isem il-Grupp S&D, Zdzisław Krasnodębski f'isem il-Grupp ECR, Morten Helveg Petersen f'isem il-Grupp ALDE, Neoklis Sylikiotis f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Peter Eriksson f'isem il-Grupp Verts/ALE, Barbara Kappel f'isem il-Grupp ENF, Zoltán Balczó Membru mhux affiljat, Gunnar Hökmark, Jeppe Kofod, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Krišjānis Kariņš, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Edward Czesak, Bendt Bendtsen u Zbigniew Kuźmiuk.

PRESIDENZA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Viċi President

Interventi ta': Janusz Korwin-Mikke, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Zbigniew Kuźmiuk, li wieġeb, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini u Adam Szejnfeld.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Krzysztof Hetman, Tunne Kelam, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Eleftherios Synadinos, András Gyürk u Ivo Vajgl.

Intervent ta': Miguel Arias Cañete.

Id-dibattitu ngħalaq.


17. It-traċċabilità tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura fir-ristoranti u l-bejgħ bl-imnut (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000052/2016) mressqa minn Alain Cadec, f'isem il-Kumitat PECH, lill-Kummissjoni: It-traċċabilità tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura fir-ristoranti u l-bejgħ bl-imnut (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016)

Linnéa Engström daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Gabriel Mato f'isem il-Grupp PPE, Ulrike Rodust f'isem il-Grupp S&D, Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez f'isem il-Grupp GUE/NGL, Marco Affronte f'isem il-Grupp EFDD, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Sofia Ribeiro u Ricardo Serrão Santos.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Notis Marias, Norica Nicolai u Nicola Caputo.

Intervent ta': Karmenu Vella.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni li għandha titressaq bi qbil mal-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura se titħabbar aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.5 tal-Minuti ta' 12.5.2016.


18. Ftehim ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli bejn l-UE u l-Liberja *** - Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn l-UE u l-Mauritania: l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja *** (dibattitu)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Liberja u tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu [2015/0224(NLE)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Iżlamika tal-Mauritania għal perjodu ta' erba' snin [12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

Jarosław Wałęsa u Gabriel Mato ippreżentaw ir-rakkomandazzjonijiet.

Intervent ta': Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Jordi Sebastià (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Siegfried Mureşan (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Ignazio Corrao (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Francisco José Millán Mon f'isem il-Grupp PPE, Ulrike Rodust f'isem il-Grupp S&D, Czesław Hoc f'isem il-Grupp ECR, Norica Nicolai f'isem il-Grupp ALDE, Liadh Ní Riada f'isem il-Grupp GUE/NGL, Linnéa Engström f'isem il-Grupp Verts/ALE, David Coburn f'isem il-Grupp EFDD, Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ENF, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Renata Briano, Clara Eugenia Aguilera García u José Blanco López.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Franc Bogovič, Notis Marias u Werner Kuhn.

Interventi ta': Karmenu Vella, Jarosław Wałęsa u Gabriel Mato.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.3 tal-Minuti ta' 12.5.2016 u punt 6.4 tal-Minuti ta' 12.5.2016.


19. Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tonino Picula, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos, Margot Parker, Josep-Maria Terricabras, Dominique Bilde, Sotirios Zarianopoulos, Romana Tomc, Viorica Dăncilă, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Claude Rolin, José Blanco López, Jasenko Selimovic, Liadh Ní Riada, Beatrix von Storch, Franc Bogovič, Julie Ward, Marijana Petir, Lucy Anderson, Michaela Šojdrová, Maria Grapini u Andrejs Mamikins.


20. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 581.444/OJMA).


21. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.00.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Skużati:

Crowley, Dalli, Dodds Anneliese, Giegold, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Saryusz-Wolski, Toom, Zwiefka


Anness 1 - Titjib fil-kooperazzjoni ta' emerġenza biex jinstabu tfal neqsin fil-periklu u titjib fil-mekkaniżmi ta' allerta tat-tfal fl-Istati Membri tal-UE (dikjarazzjoni bil-miktub)

Dikjarazzjoni bil-miktub nru 0007/2016 imressqa mill-Membri Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Theodoros Zagorakis, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld et Caterina Chinnici, skont l-Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, dwar titjib fil-kooperazzjoni ta' emerġenza biex jinstabu tfal neqsin fil-periklu u titjib fil-mekkaniżmi ta' allerta tat-tfal fl-Istati Membri tal-UE1 (punt 9 tal-Minuti ta' 9.5.2016) u ffirmata minn 465 Membri.

Test tad-dikjarazzjoni bil-miktub:

1.   Fl-UE, 250 000 tifel u tifla jiġu rrappurtati neqsin kull sena. Meta tifel jew tifla jiġu maħtufa u maqtula, f'76 % tal-każijiet it-tfal jiġu maqtula fi żmien tliet sigħat mill-ħtif. It-tfittxija għal tfal neqsin fil-periklu spiss teħel mal-fruntieri interni. 37.5 % tal-Ewropej jgħixu f'żoni ta' fruntiera.

2.   Meta l-pubbliku jiġi mitlub ifittex tfal neqsin li huma f'periklu imminenti u serju, huwa kruċjali li dan isir malajr kemm jista' jkun.

3.   Il-Kunsill u l-Kummissjoni huma, għaldaqstant, mitlubin jappoġġjaw il-pjan ta' 5 punti propost minn AMBER Alert Europe (In-Network Ewropew ta' Allerta għas-Salvataġġ tat-Tfal u tan-Netwerk tal- Pulizija għat-Tfal Neqsin).

4.   Il-Kummissjoni hi, b'hekk, mitluba li tagħmel kull sforz biex tinkoraġġixxi l-prattika li permezz tagħha, meta t-tfal ikunu f'riskju f'żona ta' fruntiera, jew aġenziji tal-infurzar tal-liġi jissuspettaw li t-tfal ikunu qasmu fruntiera interna, l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi, l-awtoritajiet tal-fruntieri u l-pubbliku fil-pajjiż ieħor jiġu infurmati immedjatament.

5.   Din id-dikjarazzjoni, flimkien mal-ismijiet tal-firmatarji, qed tintbagħat lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

____________

1 Skont l-Artikolu 136(4) u (5) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, jekk dikjarazzjoni tiġi ffirmata mill-maġġoranza tal-Membri li jikkomponu l-Parlament, tiġi ppubblikata fil-minuti bl-ismijiet tal-firmatarji tagħha u tintbagħat lid-destinatarji, mingħajr madankollu ma torbot lill-Parlament.

Lista tal-firmatarji:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Gerolf Annemans, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Amjad Bashir, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Elmar Brok, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Andi Cristea, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Peter van Dalen, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Eugen Freund, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Sven Giegold, Adam Gierek, Jens Gieseke, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Matthias Groote, Jytte Guteland, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Rebecca Harms, Martin Häusling, Brian Hayes, Anna Hedh, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, György Hölvényi, Mike Hookem, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Rikke Karlsson, Karol Karski, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Seán Kelly, Afzal Khan, Timothy Kirkhope, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Bernd Kölmel, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Gilles Lebreton, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Andrew Lewer, Philippe Loiseau, Sander Loones, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Petr Mach, Anthea McIntyre, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Gesine Meissner, Joëlle Mélin, Nuno Melo, Morten Messerschmidt, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Matthijs van Miltenburg, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Margot Parker, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Tonino Picula, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Tomasz Piotr Poręba, Jiří Pospíšil, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Viviane Reding, Evelyn Regner, Julia Reid, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, György Schöpflin, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Jill Seymour, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Monika Smolková, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Olaf Stuger, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Michael Theurer, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Evžen Tošenovský, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Bodil Valero, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Geoffrey Van Orden, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Udo Voigt, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Auke Zijlstra, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Anness 2 - Id-dijabete (dikjarazzjoni bil-miktub)

Dikjarazzjoni bil-miktub nru 0008/2016 imressqa mill-Membri Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa et Brando Benifei, skont l-Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, dwar id-dijabete1 (punt 9 tal-Minuti ta' 9.5.2016) u ffirmata minn 405 Membri.

Test tad-dikjarazzjoni bil-miktub:

1.   Id-dijabete mellitus hija kundizzjoni kronika u progressiva li taffettwa 32 miljun ruħ fl-UE, u huwa mistenni li jiżdiedu għal 37 miljun sal-2040. Fl-2015, kien hemm aktar minn 266 000 mewta minħabba d-dijabete.

2.   Jekk dijanjostikata tard u mmaniġġjata ħażin, id-dijabete tista' twassal għal kumplikazzjonijiet debilitanti jew fatali, inklużi mard kardjovaskulari u puplesija, insuffiċjenza tal-kliewi, amputazzjonijiet u l-għama.

3.   Madwar EUR 114-il biljun intefqu fuq it-trattament tad-dijabete fl-UE fl-2013, minkejja l-isforzi magħmula mid-Dikjarazzjoni bil-Miktub 0001/2006.

4.   Ikel tajjeb għas-saħħa u eżerċizzju fiżiku jistgħu jikkontribwixxu ħafna għall-prevenzjoni jew l-ittardjar tal-bidu tad-dijabete tat-Tip 2.

5.   L-adozzjoni ta' stil ta' ħajja tajjeb għas-saħħa ma jistax jipprevjeni d-dijabete tat-Tip 1, iżda huwa ta' benefiċċju kbir għall-kontroll tal-marda.

6.   Il-Kummissjoni u l-Kunsill huma msejħa illi: jagħtu prijorità lid-dijabete bħala sors ta' tħassib sinifikanti f'livell Ewropew fil-qasam soċjali u ekonomiku; jiżviluppaw strateġija tal-UE għall-prevenzjoni, id-dijanjożi u l-kontroll tad-dijabete; iħeġġu lill-Istati Membri biex jistabbilixxu pjanijiet nazzjonali dwar id-dijabete; jiżviluppaw strateġija biex jitħeġġeġ il-konsum u l-produzzjoni ta' ikel li jkun tajjeb għas-saħħa; u jikkoordinaw u jimplimentaw b'mod effikaċi l-miżuri kollha li ġew żviluppati s'issa.

7.   Din id-dikjarazzjoni, flimkien mal-ismijiet tal-firmatarji, qed tintbagħat lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

____________

1 Skont l-Artikolu 136(4) u (5) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, jekk dikjarazzjoni tiġi ffirmata mill-maġġoranza tal-Membri li jikkomponu l-Parlament, tiġi ppubblikata fil-minuti bl-ismijiet tal-firmatarji tagħha u tintbagħat lid-destinatarji, mingħajr madankollu ma torbot lill-Parlament.

Lista tal-firmatarji:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Pál Csáky, Edward Czesak, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, José Inácio Faria, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Adam Gierek, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Giorgos Grammatikakis, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Antanas Guoga, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Anna Hedh, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Barbara Kappel, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Rikke Karlsson, Karol Karski, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Bernd Kölmel, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jo Leinen, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Morten Løkkegaard, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Valentinas Mazuronis, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Mussolini, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Dan Nica, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reid, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans, Sabine Verheyen, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Udo Voigt, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Jakob von Weizsäcker, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Janusz Zemke, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Milan Zver.

Avviż legali - Politika tal-privatezza