Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 10. května 2016 - Štrasburk

2. Statut tržního hospodářství přiznaný Číně (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Statut tržního hospodářství přiznaný Číně (2016/2667(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (úřadující předsedkyně Rady) a Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Daniel Caspary za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Emma McClarkin za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, David Borrelli za skupinu EFDD, Marine Le Pen za skupinu ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Iuliu Winkler, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Bill Etheridge, Matteo Salvini, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Remo Sernagiotto, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Victor Boştinaru, Bas Belder, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christofer Fjellner, Bernd Lange, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini a Jo Leinen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Carlos Iturgaiz, Edouard Martin, Pavel Telička, Arne Gericke, Tiziana Beghin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias (předsedající připomněl ustanovení platná pro vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky) a Nicola Danti.

Vystoupili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Jeanine Hennis-Plasschaert.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.6 zápisu ze dne 12.5.2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí