Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 10. mai 2016 - Strasbourg

2. Hiina turumajanduslik staatus (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Hiina turumajanduslik staatus (2016/2667(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (nõukogu eesistuja) ja Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Emma McClarkin fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, David Borrelli fraktsiooni EFDD nimel, Marine Le Pen fraktsiooni ENF nimel, Janusz Korwin-Mikke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Iuliu Winkler, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Bill Etheridge, Matteo Salvini, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Remo Sernagiotto, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Victor Boştinaru, Bas Belder, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christofer Fjellner, Bernd Lange, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini ja Jo Leinen.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Carlos Iturgaiz, Edouard Martin, Pavel Telička, Arne Gericke, Tiziana Beghin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias (juhataja tuletas meelde eelneva registreerimiseta sõnavõtte puudutavaid sätteid) ja Nicola Danti.

Sõna võtsid Vytenis Povilas Andriukaitis ja Jeanine Hennis-Plasschaert.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.5.2016 protokollipunkt 9.6.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika