Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2016 m. gegužės 10 d. - Strasbūras

2. Kinijos rinkos ekonomikos statusas (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Kinijos rinkos ekonomikos statusas (2016/2667(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Daniel Caspary PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Emma McClarkin ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, David Borrelli EFDD frakcijos vardu, Marine Le Pen ENF frakcijos vardu, Janusz Korwin-Mikke, nepriklausomas Parlamento narys, Iuliu Winkler, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Bill Etheridge, Matteo Salvini, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Remo Sernagiotto, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Victor Boştinaru, Bas Belder, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christofer Fjellner, Bernd Lange, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini ir Jo Leinen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Carlos Iturgaiz, Edouard Martin, Pavel Telička, Arne Gericke, Tiziana Beghin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias (Pirmininkas priminė procedūrai „prašau žodžio“ taikomas taisykles) ir Nicola Danti.

Kalbėjo: Vytenis Povilas Andriukaitis ir Jeanine Hennis-Plasschaert.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 05 12 protokolo 9.6 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika