Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2016. gada 10. maijs - Strasbūra

2. Ķīnas kā tirgus ekonomikas statuss (debates)
CRE

Padomes un Komisijas paziņojumi: Ķīnas kā tirgus ekonomikas statuss (2016/2667(RSP)).

Jeanine Hennis-Plasschaert (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Daniel Caspary PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Emma McClarkin ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, David Borrelli EFDD grupas vārdā, Marine Le Pen ENF grupas vārdā, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts, Iuliu Winkler, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Bill Etheridge, Matteo Salvini, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Remo Sernagiotto, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Victor Boştinaru, Bas Belder, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christofer Fjellner, Bernd Lange, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini un Jo Leinen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Carlos Iturgaiz, Edouard Martin, Pavel Telička, Arne Gericke, Tiziana Beghin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias (sēdes vadītājs atgādināja brīvā mikrofona procedūrai piemērojamos noteikumus) un Nicola Danti.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis un Jeanine Hennis-Plasschaert.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.5.2016. protokola 9.6. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika