Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 10 maja 2016 r. - Strasburg

2. Status gospodarki rynkowej Chin (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Status gospodarki rynkowej Chin (2016/2667(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (urzędująca przewodnicząca Rady) i Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Daniel Caspary w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Emma McClarkin w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, David Borrelli w imieniu grupy EFDD, Marine Le Pen w imieniu grupy ENF, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Iuliu Winkler, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Bill Etheridge, Matteo Salvini, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Remo Sernagiotto, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Victor Boştinaru, Bas Belder, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christofer Fjellner, Bernd Lange, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini i Jo Leinen.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Carlos Iturgaiz, Edouard Martin, Pavel Telička, Arne Gericke, Tiziana Beghin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias (przewodniczący przypomniał o postanowieniach mających zastosowanie do procedury pytań z sali) oraz Nicola Danti.

Głos zabrali: Vytenis Povilas Andriukaitis i Jeanine Hennis-Plasschaert.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.6 protokołu z dnia 12.5.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności