Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 10 mai 2016 - Strasbourg

2. Statutul de economie de piață al Chinei (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Statutul de economie de piață al Chinei (2016/2667(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Daniel Caspary, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Emma McClarkin, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, David Borrelli, în numele Grupului EFDD, Marine Le Pen, în numele Grupului ENF, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Iuliu Winkler, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Bill Etheridge, Matteo Salvini, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Remo Sernagiotto, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Victor Boştinaru, Bas Belder, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christofer Fjellner, Bernd Lange, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini și Jo Leinen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Carlos Iturgaiz, Edouard Martin, Pavel Telička, Arne Gericke, Tiziana Beghin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias (Președintele a reamintit dispozițiile aplicabile în ceea ce privește procedura „catch-the-eye”) și Nicola Danti.

Au intervenit: Vytenis Povilas Andriukaitis și Jeanine Hennis-Plasschaert.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.6 al PV din 12.5.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate