Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 10. mája 2016 - Štrasburg

2. Štatút trhového hospodárstva Číny (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Štatút trhového hospodárstva Číny (2016/2667(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (úradujúca predsedníčka Rady) a Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Daniel Caspary v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Emma McClarkin v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, David Borrelli v mene skupiny EFDD, Marine Le Pen v mene skupiny ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Iuliu Winkler, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Bill Etheridge, Matteo Salvini, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Remo Sernagiotto, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Victor Boştinaru, Bas Belder, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christofer Fjellner, Bernd Lange, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini a Jo Leinen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Carlos Iturgaiz, Edouard Martin, Pavel Telička, Arne Gericke, Tiziana Beghin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias (predseda pripomenul ustanovenia vzťahujúce sa na postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye)) a Nicola Danti.

Vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Jeanine Hennis-Plasschaert.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.6 zápisnice zo dňa 12.5.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia