Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 10. mai 2016 - Strasbourg

3. Majanduskasv ja noorte tööhõive (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Majanduskasv ja noorte tööhõive (2016/2702(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (nõukogu eesistuja) ja Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Françoise Grossetête fraktsiooni PPE nimel, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, Anthea McIntyre fraktsiooni ECR nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Werner Kuhn, Thomas Händel fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andi Cristea, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marju Lauristin, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tom Vandenkendelaere, Jutta Steinruck, Ulrike Trebesius, Enrique Calvet Chambon, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Marisa Matias, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Sotirios Zarianopoulos, Romana Tomc, Carlos Zorrinho, Jean Arthuis, Neoklis Sylikiotis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Claude Rolin, Brando Benifei, Sofia Ribeiro, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgios Kyrtsos, Pervenche Berès ja Michaela Šojdrová.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Ivana Maletić, Maria Grapini, Milan Zver, Victor Negrescu, Csaba Sógor ja Javi López.

Sõna võtsid Jeanine Hennis-Plasschaert ja Vytenis Povilas Andriukaitis.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.45 ja jätkus kell 12.00.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika