Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 10. toukokuuta 2016 - Strasbourg

3. Talouskasvu ja nuorisotyöllisyys (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Talouskasvu ja nuorisotyöllisyys (2016/2702(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (neuvoston puheenjohtaja) ja Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Françoise Grossetête PPE-ryhmän puolesta, Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Werner Kuhn, Thomas Händel GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andi Cristea, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marju Lauristin, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Tom Vandenkendelaere, Jutta Steinruck, Ulrike Trebesius, Enrique Calvet Chambon, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Marisa Matias, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Sotirios Zarianopoulos, Romana Tomc, Carlos Zorrinho, Jean Arthuis, Neoklis Sylikiotis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Claude Rolin, Brando Benifei, Sofia Ribeiro, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgios Kyrtsos, Pervenche Berès ja Michaela Šojdrová.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Ivana Maletić, Maria Grapini, Milan Zver, Victor Negrescu, Csaba Sógor ja Javi López.

Puheenvuorot: Jeanine Hennis-Plasschaert ja Vytenis Povilas Andriukaitis.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 11.45 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.00.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö