Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. május 10., Kedd - Strasbourg

3. Gazdasági növekedés és a fiatalok foglalkoztatása (vita)
CRE

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Gazdasági növekedés és a fiatalok foglalkoztatása (2016/2702(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (a Tanács soros elnöke) és Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Françoise Grossetête, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anthea McIntyre, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Werner Kuhn, Thomas Händel, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andi Cristea, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marju Lauristin, Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Tom Vandenkendelaere, Jutta Steinruck, Ulrike Trebesius, Enrique Calvet Chambon, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Marisa Matias, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Sotirios Zarianopoulos, Romana Tomc, Carlos Zorrinho, Jean Arthuis, Neoklis Sylikiotis, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Claude Rolin, Brando Benifei, Sofia Ribeiro, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgios Kyrtsos, Pervenche Berès és Michaela Šojdrová.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Ivana Maletić, Maria Grapini, Milan Zver, Victor Negrescu, Csaba Sógor és Javi López.

Felszólal: Jeanine Hennis-Plasschaert és Vytenis Povilas Andriukaitis.

A vitát berekesztik.

(Az ülést 11.45-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.00-kor folytatják.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat