Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2016 m. gegužės 10 d. - Strasbūras

3. Ekonomikos augimas ir jaunimo užimtumas (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Ekonomikos augimas ir jaunimo užimtumas (2016/2702(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Françoise Grossetête PPE frakcijos vardu, Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, Anthea McIntyre ECR frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Werner Kuhn), Thomas Händel GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andi Cristea), Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marju Lauristin), Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, Tom Vandenkendelaere, Jutta Steinruck, Ulrike Trebesius, Enrique Calvet Chambon (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Marisa Matias (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Sotirios Zarianopoulos, Romana Tomc, Carlos Zorrinho, Jean Arthuis, Neoklis Sylikiotis (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), Claude Rolin, Brando Benifei, Sofia Ribeiro, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgios Kyrtsos, Pervenche Berès ir Michaela Šojdrová.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Ivana Maletić, Maria Grapini, Milan Zver, Victor Negrescu, Csaba Sógor ir Javi López.

Kalbėjo: Jeanine Hennis-Plasschaert ir Vytenis Povilas Andriukaitis.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 11.45 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.00 val.)

Teisinė informacija - Privatumo politika