Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2016. gada 10. maijs - Strasbūra

3. Ekonomikas izaugsme un jaunatnes nodarbinātība (debates)
CRE

Padomes un Komisijas paziņojumi: Ekonomikas izaugsme un jaunatnes nodarbinātība (2016/2702(RSP)).

Jeanine Hennis-Plasschaert (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Françoise Grossetête PPE grupas vārdā, Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, Anthea McIntyre ECR grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Werner Kuhn, Thomas Händel GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andi Cristea, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marju Lauristin, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Tom Vandenkendelaere, Jutta Steinruck, Ulrike Trebesius, Enrique Calvet Chambon, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Marisa Matias, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Sotirios Zarianopoulos, Romana Tomc, Carlos Zorrinho, Jean Arthuis, Neoklis Sylikiotis, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Claude Rolin, Brando Benifei, Sofia Ribeiro, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgios Kyrtsos, Pervenche Berès un Michaela Šojdrová.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Ivana Maletić, Maria Grapini, Milan Zver, Victor Negrescu, Csaba Sógor un Javi López.

Uzstājās Jeanine Hennis-Plasschaert un Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.45 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.00.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika