Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 10 mei 2016 - Straatsburg

3. Economische groei en jongerenwerkgelegenheid (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Economische groei en jongerenwerkgelegenheid (2016/2702(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (fungerend voorzitter van de Raad) en Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Werner Kuhn, Thomas Händel, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andi Cristea, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marju Lauristin, Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Tom Vandenkendelaere, Jutta Steinruck, Ulrike Trebesius, Enrique Calvet Chambon, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Marisa Matias, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Sotirios Zarianopoulos, Romana Tomc, Carlos Zorrinho, Jean Arthuis, Neoklis Sylikiotis, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Claude Rolin, Brando Benifei, Sofia Ribeiro, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgios Kyrtsos, Pervenche Berès en Michaela Šojdrová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Ivana Maletić, Maria Grapini, Milan Zver, Victor Negrescu, Csaba Sógor en Javi López.

Het woord wordt gevoerd door Jeanine Hennis-Plasschaert en Vytenis Povilas Andriukaitis.

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.45 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

Juridische mededeling - Privacybeleid