Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 10 mai 2016 - Strasbourg

3. Creșterea economică și locurile de muncă pentru tineri (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Creșterea economică și locurile de muncă pentru tineri (2016/2702(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Werner Kuhn, Thomas Händel, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andi Cristea, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marju Lauristin, Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Tom Vandenkendelaere, Jutta Steinruck, Ulrike Trebesius, Enrique Calvet Chambon, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Marisa Matias, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Sotirios Zarianopoulos, Romana Tomc, Carlos Zorrinho, Jean Arthuis, Neoklis Sylikiotis, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Claude Rolin, Brando Benifei, Sofia Ribeiro, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgios Kyrtsos, Pervenche Berès și Michaela Šojdrová.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Ivana Maletić, Maria Grapini, Milan Zver, Victor Negrescu, Csaba Sógor și Javi López.

Au intervenit: Jeanine Hennis-Plasschaert și Vytenis Povilas Andriukaitis.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința, suspendată la 11.45 în așteptarea votării, a fost reluată la 12.00)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate