Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 10 mei 2016 - Straatsburg

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

4. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de ECR-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie ENVI: Rikke Karlsson in de plaats van Syed Kamall

Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China: Evžen Tošenovský in de plaats van Roberts Zīle

Delegatie voor de betrekkingen met Japan: Roberts Zīle in de plaats van Evžen Tošenovský.

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid