Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο

5. Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
Πλήρη Πρακτικά

Σύμφωνα με το άρθρο 152 παράγραφος 2 του Κανονισμού, και σε συμφωνία με τις πολιτικές ομάδες, η Πρόεδρος προτείνει την ακόλουθη τροποποίηση στην ημερήσια διάταξη της Τετάρτης:

- Η συζήτηση με θέμα τη "Συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA" (σημείο 74 της ΗΔ) αναβάλλεται για την περίοδο συνόδου του Ιουνίου I.

Το Κοινοβούλιο συμφωνεί με την εν λόγω πρόταση.

Η ημερήσια διάταξη τροποποιείται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου