Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 10. mai 2016 - Strasbourg

5. Päevakorra muutmine
CRE

Juhataja tegi kooskõlas kodukorra artikli 152 lõikega 2 ning kokkuleppel fraktsioonidega ettepaneku muuta kolmapäevase istungi päevakorda järgmiselt:

- lükata arutelu järelmeetmete kohta seoses Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2015. aasta resolutsiooniga Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid käsitleva USA Senati raporti kohta (päevakorrapunkt 74) juuni I osaistungjärgule.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

Päevakorda muudeti vastavalt.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika