Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 10 mei 2016 - Straatsburg

5. Wijziging van de agenda
CRE

Overeenkomstig artikel 152, lid 2, van het Reglement en in overleg met de fracties stelt de Voorzitter voor de agenda van woensdag als volgt te wijzigen:

- Het debat over het "Gevolg dat gegeven is aan de resolutie van het Parlement van 11 februari 2015 over het verslag van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA" (punt 74 OJ) wordt uitgesteld tot de vergaderperiode van juni I.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan dit voorstel.

De agenda wordt aldus gewijzigd.

Juridische mededeling - Privacybeleid