Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 10 maj 2016 - Strasbourg

5. Ändring av föredragningslistan
CRE

I enlighet med artikel 152.2 i arbetsordningen, och efter överenskommelse med de politiska grupperna, föreslog talmannen att onsdagens föredragningslista skulle ändras på följande sätt:

Debatten om "Uppföljning av parlamentets resolution av den 11 februari 2015 om den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr" (punkt 74 i föredragningslistan) flyttas till sammanträdesperioden juni I.

Parlamentet gav sitt samtycke till detta förslag.

Föredragningslistan var härmed ändrad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy