Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0194(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0227/2015

Ingediende teksten :

A8-0227/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 10/05/2016 - 6.7
CRE 10/05/2016 - 6.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0212

Notulen
Dinsdag 10 mei 2016 - Straatsburg

6.7. Statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen ***I (stemming)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 betreffende de communautaire statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen wat betreft de toekenning van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor het vaststellen van bepaalde maatregelen [COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sven Giegold (A8-0227/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2016)0212)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0212)

Het woord werd gevoerd door:

James Carver, voor de stemming.

Juridische mededeling - Privacybeleid