Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 10. maj 2016 - Strasbourg

6. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af EU ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (kodifikation) [COM(2014)0660 - C8-0229/2014 - 2014/0305(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Heidi Hautala (A8-0257/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0206)


6.2. Beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af EU ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (kodifikation) [COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Heidi Hautala (A8-0256/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0207)


6.3. Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Liberia *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Liberia og den tilhørende gennemførelsesprotokol [2015/0224(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0208)

Le Parlement donne son approbation à la conclusion de l'accord et de son protocole de mise en œuvre.


6.4. Fiskerimuligheder og finansiel modydelse i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Mauretanien *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om fastsættelse for en periode på fire år af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien [12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0209)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


6.5. Samarbejdsaftale med Korea om et civilt globalt satellitbaseret navigationssystem (GNSS) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af samarbejdsaftalen om et civilt globalt satellitbaseret navigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side [2015/0265(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0210)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


6.6. Nye territoriale udviklingsredskaber i samhørighedspolitikken 2014-2020 (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om nye territoriale udviklingsredskaber i samhørighedspolitikken 2014-2020: integrerede territoriale investeringer (ITI) og lokaludvikling styret af lokalsamfundet (CLLD) [2015/2224(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0211)


6.7. Statistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen med henblik på vedtagelsen af visse foranstaltninger [COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sven Giegold (A8-0227/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0212)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0212)

Indlæg

James Carver, før afstemningen.


6.8. Samhørighedspolitik i EU's bjergområder (afstemning)

Betænkning om samhørighedspolitik i EU's bjergområder [2015/2279(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0213)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik