Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 10. maj 2016 - Strasbourg

6. Afstemningstid
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af EU ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

6.2. Beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af EU ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

6.3. Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Liberia *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

6.4. Fiskerimuligheder og finansiel modydelse i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Mauretanien *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

6.5. Samarbejdsaftale med Korea om et civilt globalt satellitbaseret navigationssystem (GNSS) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

6.6. Nye territoriale udviklingsredskaber i samhørighedspolitikken 2014-2020 (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

6.7. Statistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer ***I (afstemning)

6.8. Samhørighedspolitik i EU's bjergområder (afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik