Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 10. mai 2016 - Strasbourg

6. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


6.1. Kaitse subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

6.2. Kaitse dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

6.3. ELi ja Libeeria vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

6.4. ELi ja Mauritaania vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

6.5. Ülemaailmset tsiviilotstarbelist satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) käsitlev koostööleping Koreaga *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

6.6. Uued territoriaalse arengu vahendid ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

6.7. Maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika ***I (hääletus)

6.8. Ühtekuuluvuspoliitika ELi mägipiirkondades (hääletus)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika