Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 10. toukokuuta 2016 - Strasbourg

6. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. Muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautuminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta (kodifikaatio) [COM(2014)0660 - C8-0229/2014 - 2014/0305(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0257/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0206)


6.2. Polkumyynnillä muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautuminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta (kodifikaatio) [COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0256/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0207)


6.3. EU:n ja Liberian välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta [2015/0224(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0208)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemiselle.


6.4. EU:n ja Mauritanian välinen kalastuskumppanuussopimus: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista neljän vuoden ajanjaksoksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta [12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0209)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


6.5. Maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskeva yhteistyösopimus Korean kanssa *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja Korean tasavallan välisen maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä [2015/0265(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0210)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


6.6. Koheesiopolitiikan 2014–2020 uudet alueellisen kehittämisen välineet (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö aiheesta ”Koheesiopolitiikan 2014–2020 uudet alueellisen kehittämisen välineet: yhdennetyt alueelliset investoinnit ja paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet” [2015/2224(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0211)


6.7. Maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevat tilastot ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on vallan antamisesta komissiolle antaa delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi [COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sven Giegold (A8-0227/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0212)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0212)

Puheenvuorot:

James Carver ennen äänestystä.


6.8. Koheesiopolitiikka EU:n vuoristoalueilla (äänestys)

Mietintö koheesiopolitiikasta EU:n vuoristoalueilla [2015/2279(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0213)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö