Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. május 10., Kedd - Strasbourg

6. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


6.1. Az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelem ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) [COM(2014)0660 - C8-0229/2014 - 2014/0305(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0257/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0206)


6.2. Az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelem ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) [COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0256/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0207)


6.3. Az EU és Libéria közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és az ahhoz csatol végrehajtási jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [2015/0224(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0208)

A Parlament egyetért a megállapodás és végrehajtási jegyzőkönyve megkötésével.


6.4. Az EU és Mauritánia közötti halászati partnerségi megállapodás: halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás négyéves időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozattervezetről [12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0209)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


6.5. Együttműködési megállapodás Koreával a polgári globális műholdas navigációs rendszerről (GNSS) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti, a polgári globális műholdas navigációs rendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [2015/0265(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0210)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


6.6. A 2014–2020-as kohéziós politika új területi fejlesztési eszközei (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az új területfejlesztési eszközökről a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó kohéziós politikában: Integrált területi beruházás (ITI) és Közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD) [2015/2224(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0211)


6.7. A fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos statisztikák ***I (szavazás)

Jelentés a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sven Giegold (A8-0227/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2016)0212)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2016)0212)

Felszólalások

James Carver, a szavazás előtt.


6.8. Kohéziós politika az EU hegyvidéki régióiban (szavazás)

Jelentés a kohéziós politikáról az EU hegyvidéki régióiban [2015/2279(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0213)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat